E326

To bolerko z d?ugimi r?kawami z efektem kaszmiru jest najlepszym rozwi?zaniem na ch?odniejsze dni. Wszystkie Bianco Evento bolerka s? strarannie projektowane i wykonane w UE w naszym zak?adzie produkcyjnym.