E325

To bolerko z d?ugimi r?kawami ma dekoracyjny koronkowy motyw przy dekoldzie w kszta?cie ?ódki, jest najlepszym rozwi?zaniem na ch?odniejsze dni. Wszystkie Bianco Evento bolerka s? strarannie projektowane i wykonane w UE w naszym zak?adzie produkcyjnym.